Sfeerfoto Sfeerfoto Sfeerfoto
Vrijmarkt

Rondom Koningsdag Bergen op Zoom 2019 is er van vrijdag 26 april 17.00  tot 27 april zaterdag 17.00 uur vrijmarkt.
Komend jaar dus weer een 24- uurs vrijmarkt!


Op het Paradeplein is komend jaar een speciale kindervrijmarkt op 27 april van 8.00 - 14.00 uur.

Voor de grote vrijmarkt zijn een aantal spelregels van kracht.

Het controleteam (organisatie, gemeente, brandweer en politie) ziet er dit jaar strenger op toe dat de spelregels ook worden nageleefd.

Parcours:

De trottoirs, zijkanten en parkeervakken van de volgende straten zijn aangewezen als locaties voor de vrijmarkt: De trottoirs, zijkanten en parkeervakken van de volgende straten zijn aangewezen als locaties voor de vrijmarkt: Steenbergsestraat, Beursplein, Lievevrouwestraat (einde parcours is bij de Gevangenenpoort), Morganstraat, Moeregrebstraat, Potterstraat, Bosstraat, Molstraat, Zuidmolenstraat, Fluwelenbroekstraat, Penstraat, Fortuinstraat (gedeelte van Lievevrouwestraat tot aan de Molstraat), Zuivelstraat, Zuivelplein, Lombardenstraat, Wouwsestraat, Stationsstraat (van Wouwsestraat tot Wassenaarstraat), Sint Josephstraat, Kerkstraat (Paradeplaats tot aan Grote Markt, trottoir zijde Gertrudiskerk). Westersingel (alleen voor bewoners en alleen voor hun eigen woning)

Er is een Goede doelenmarkt voor Lievevrouwestraat 3, Het Druppeltje en op een nader te kiezen locatie.

Voor kinderen is er een kindervrijmarkt van 8.00 - 14.00 uur op het Paradeplein.

Op alle andere plaatsen is het niet toegestaan een standplaats in te nemen!Spelregels:

 • deelname aan de vrijmarkt is alleen toegestaan voor particulieren (ook kinderen) met een grondstandplaats. Verkopen mag vanaf 17.00 uur (26 april) - opbouwen is mogelijk vanaf 15.00 uur. De vrijmarkt duurt tot 17.00 uur (27 april) en op de kindervrijmarkt van 8.00 – 14.00 uur (27 april);
 • het is niet toegestaan auto’s of aanhangwagens te parkeren op locaties waar de vrijmarkt wordt gehouden. Bij overtreding wordt verbaliserend opgetreden;
 • er geldt een parkeerverbod (ook voor de parkeervakken) binnen het vrijmarktparcours van 26 april 15.00 uur tot 27 april 17.00 uur;
 • beroepsmatige verkopers / winkeliers zullen bij constatering worden verwijderd en ontvangen proces-verbaal;
 • het organiseren of exploiteren van kans- en gokspelen in welke vorm dan ook is verboden. Bij constatering zal direct verwijdering plaatsvinden en zal verbaliserend worden opgetreden;
 • het is verboden grote meubelen te plaatsen/verkopen;
 • het is verboden markeringen (lees: plakband, tape, enz.) op het wegdek of trottoir aan te brengen;
 • op de informatiebrief met plattegrond staat aangegeven welke locaties vrijgehouden moeten worden van de vrijmarkt, vanwege snackkramen/terrassen of goede doelenkramen;
 • overkappingen in welke vorm ook zijn niet toegestaan;
 • na afloop dienen deelnemers hun standplaats op te ruimen en is het verboden om afval of niet verkochte spullen ter plaatse achter te laten;
 • dranken of etenswaren mogen, behoudens met een van gemeentewege verkregen vergunning, niet worden verkocht of verstrekt;
 • de rijbanen op het vrijmarktcircuit dienen volledig vrij te blijven voor voertuigen van hulpdiensten;
 • de toegangsstraten tot het circuit en blusvoorzieningen binnen het circuit moeten volledig vrij blijven;
 • toegangen en (nood) uitgangen van winkels, horecabedrijven en woningen moeten worden vrijgehouden;
 • geef elkaar de ruimte om spullen uit te stallen;
 • vooraf worden geen plaatsen uitgegeven. Degene die het eerst komt, heeft de eerste keuze;
 • voor en tijdens en na de vrijmarkt is open vuur verboden.
Deelnemers aan de vrijmarkt dienen er rekening mee te houden dat tijdens de vrijmarkt de binnenstad door middel van paaltjes voor gemotoriseerd verkeer is afgesloten. Aflevering van spullen kan op 26 april tussen 15.00 – 17.00 uur . Opruimen van spullen kan op 27 april tussen 17.00 – 18.30 uur. Op deze tijdstippen worden de paaltjes in de Steenbergsestraat, Stationsstraat, Bosstraat en Hoogstraat / Grote Markt verwijderd.

Een gezellige Koningsnacht en Koningsdag in Bergen op Zoom gewenst!


Copyright © Whoosh 2019